Bureau 8 besteedt de grootste zorg aan juistheid van de gegevens. Mochten er onverhoopt toch onjuistheden voorkomen, dan is Bureau 8
niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze onjuistheden.