06-12-2013

Geen 'BOE' voor dit logo!


De ondernemende, Hollandse agrariër bouwt al jaren met veel plezier aan zijn bedrijf onder de zon. Bij deze professionele onderneming hoort een vergelijkbare huisstijl. Bureau 8 heeft zonder 'Boe'-geroep een huisstijl ontwikkeld, passend bij het veebedrijf met zwart- en roodbonte koeien.