Categories: General
      Date: Oct 29, 2021
     Title: Aan het werk in de buurten


In de zomer van 2021 is het startsein gegeven voor de samenwerking met 5V Management. En er is direct een prachtige start gemaakt in twee Bossche wijken waar 5V verantwoordelijk is voor de integrale gebiedsontwikkeling, in opdracht van twee woningcorporaties. We kijken samen met bewoners en vele partners naar hoe het wonen in de wijken beter kan. Daarbij worden de fysieke woningen aangepakt, maar wordt ook geïnvesteerd in de sociale cohesie in een wijk, in samenwerking met onze partners.