Opdrachtgever
Woningcorporatie BrabantWonen

Opdracht
Ontwikkel een negental folders van alle wijken in Den Bosch e.o. waar BrabantWonen woningen beheert.
Bureau 8 neemt het totale project ter hand; interviewen, tekstschrijven, ontwerpen en meer.